begränsad

begränsad
• ensidig, inskränkt, trång, begränsad
• avgränsad, ringa, reducerad, limiterad

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • begränsad ansvarighet — s JUR det att delägare i ett företag, främst aktieägare i aktiebolag el. medlem i en ekonomisk förening, endast ansvarar för och riskerar sin del …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Comparison of European road signs — Example of Swiss sign near Lugano Despite an apparent uniformity and standardization, European traffic signs presents relevant differences between countries. However most European countries refer to the 1968 Vienna Convention on Road Signs and… …   Wikipedia

  • Comparaison des panneaux de signalisation routière en Europe — Ceci est une comparaison des panneaux routiers dans 16 pays européens. (Pour voir cet article correctement, assurez vous que la résolution de votre écran est élevée. Sinon, effectuer un zoom arrière de votre navigateur Web) Allemagne, France,… …   Wikipédia en Français

  • Сравнение дорожных знаков Европы — Образец швейцарского знака около Лугано Несмотря на очевидное единообразие, в европейских дорожных знаках существуют значительные отличия. Однако, большинство европейских стран приняли Венскую конвенцию о д …   Википедия

  • ensidig — • ensidig, inskränkt, trång, begränsad …   Svensk synonymlexikon

  • inskränkt — • ensidig, inskränkt, trång, begränsad • kortsynt, tanklös, korttänkt, inskränkt • kälkborgerlig, trångbröstad, småstadsaktig, provinsiell, brackig, inskränkt …   Svensk synonymlexikon

  • partisk — • ensidig, inskränkt, trång, begränsad …   Svensk synonymlexikon

  • trång — • ensidig, inskränkt, trång, begränsad • trång, smal, knapp, stramande …   Svensk synonymlexikon

  • appletprogram — I s ( met, appletprogram) DATABEH litet program som har begränsad funktion, miniprogram II s ( met, appletprogram) DATABEH miniprogram …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • endemi — s ( n, er) MED sjukdomstyp begränsad till visst geografiskt område …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”